Contab Secure Solutions | Servicii de contabilitate financiara

SSM si PSI Bucuresti

Servicii SSM si PSI Bucuresti protectia munciiContab Secure Solutions oferă servicii SSM si PSI București, care îndeplinesc toate cerințele legale în vigoare.

 • actualizăm dosarele de SSM,
 • identificăm și evaluăm riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională,
 • elaborăm planuri de prevenire și protecție,
 • furnizăm instruire și consultanță în domeniul SSM,
 • oferim asistență și consultanță în cazul unui control sau inspecție a autorităților de resort, precum și în cazul unor situații de urgență.

Ce inseamna SSM si PSI

SSM și PSI reprezintă două norme importante pentru orice firmă activă din București sau din țară.

SSM (Siguranța și Sănătatea în Muncă) are ca scop protejarea angajaților de riscuri și pericole la locul de muncă. Aceasta include:

 • evaluarea și gestionarea riscurilor,
 • instruirea lucrătorilor în materie de securitate și sănătate în muncă,
 • supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor,
 • implementarea măsurilor de prevenire și protecție,
 • elaborează planuri și politici de securitate și sănătate,
 • efectuează inspecții și audituri,
 • monitorizarea și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

PSI (Prevenirea și Stingerea Incendiilor) are ca scop protejarea vieții, sănătății și a bunurilor materiale împotriva incendiilor. Aceasta include:

 • dotarea cu echipamente și mijloace de stingere a incendiilor,
 • instruirea lucrătorilor în materie de prevenire și stingere a incendiilor,
 • evaluarea riscurilor de incendiu,
 • implementarea măsurilor de prevenție,
 • organizarea exercițiilor și simulărilor de evacuare în caz de incendiu.

Normele de PSI și SSM reprezintă responsabilități importante ale angajatorilor și ale lucrătorilor pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos.

Documentatie SSM si PSI va cuprinde urmatoarele:

 • Instructiuni personalizate pentru aplicarea si respectarea regulilor de securitate si sanatate in munca;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire;
 • Documentatie si tematica pentru instruirea generala a tuturor angajatilor societatii in domeniul SSM si PSI;
 • Instruirea introductiv generala cu intregul personal al societatii;
 • Verificarea realizarii instruirilor periodice prin sondaj;
 • Testarea periodica a cunostintelor;
 • Inregistrarea instructajelor periodice in fisele individuale de instructaj;
 • Tematica pentru instruirea la locul de munca si consultanta acordata conducatorului direct al locului de munca pentru efectuarea instruirilor periodice cu personalul din subordinea sa;
 • Tematica si documentatii pentru instruirea periodica;
 • Completarea fiselor de instruire individuala la instruirea introductiv generala;
 • Documentatie privind identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare componenta a sistemului de munca/posturi de munca, notificate prin act aditional;
 • Elaborare şi actualizare Plan de Prevenire şi Protecţie;
 • Substantele periculoase clasificate potrivit legii utilizate in activitatea agentului economic sau a institutiilor;
 • Identificarea zonelor cu risc de explozie (după caz) și stabilirea măsurilor adecvate pentru limitarea sau eliminarea pericolelor iminente;
 • Instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de munca, instalatiile utilitare si efectuarea lucrarilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.);
 • Cercetarea accidentelor de muncă ce au produs incapacitate temporară de muncă;
 • Instructiuni pentru actiune in caz de situatii de urgenta diverse;
 • Consultanță în domeniu;
 • Evaluarea conformării cu cerințele legale.

Evaluarea riscurilor profesionale din punct de vedere SSM:

 • Întocmirea evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă;
 • Întocmirea Planului de Prevenire şi Protecţie conform G. 1425/2006 în urma Evaluării de Riscuri;
 • Întocmirea Fişelor de Măsuri, în urma Evaluării de Riscuri.

Consultanță SSM și PSI

Ca firma SSM si PSI din Bucuresti avem o echipa de specialiști în securitate și sănătate în muncă pregătiți să vă ofere soluții adaptate nevoilor specifice firmei dumneavoastră. Vă asistăm în obținerea și menținerea unui mediu de muncă sigur, conform normelor și reglementărilor în vigoare.

Efectuăm evaluări complete ale riscurilor de incendiu și riscurilor asociate activitătii specifice firmei, elaborăm proceduri de lucru sigure și planuri de evacuare și intervenție în caz de urgență.

Pentru o colaborare de succes în domeniul PSI și SSM, vă invităm să ne contactați și să ne furnizați detalii despre cerințele și necesitățile dumneavoastră. Vom analiza în detaliu situația și vă vom propune o ofertă personalizată, adaptată exact nevoilor companiei dumneavoastră.

Vă sunăm noi

Vreți detaliile și oferte personalizate de preț? Este foarte simplu!

Introduceți numărul de telefon mai jos și vă contactăm noi în cel mai scurt timp.