Contab Secure Solutions | Servicii de contabilitate financiara

Firma de Servicii Resurse Umane - HR Bucuresti

De ce să externalizezi serviciile de resurse umane?

Firma Resurse Umane - Servicii HR Bucuresti

Servicii de resurse umane oferite de firma HR

Administrare de personal și salarizare

- Ne ocupăm de calcularea și plata salariilor, a contribuțiilor sociale, a impozitelor și a altor drepturi bănești ale angajaților dumneavoastră, în conformitate cu legislația în vigoare și cu contractele individuale de muncă.

- Ne asigurăm că angajații dumneavoastră primesc la timp fluturașii de salariu, calculăm și eliberăm adeverințele pentru concediile medicale, întocmim și transmitem declarațiile fiscale obligatorii (112, 205, 230 etc.), oferim asistență în caz de controale ale autorităților fiscale etc.

Întocmire contracte de muncă, fișe ale postului

- Întocmim contractele individuale de muncă și a fișelor postului pentru fiecare angajat, în conformitate cu legislația în vigoare și cu specificul activității dumneavoastră.

Întocmire dosare personal la angajare conform legislației

- Ne ocupăm de întocmirea tuturor documentelor necesare pentru angajarea noului personal, cum ar fi: contracte individuale de muncă, fișe ale postului, adeverințe medicale, declarații pe propria răspundere etc.

Adeverințe solicitate de către salariați

- Scriem și eliberăm documentelor solicitate de către salariații dumneavoastră, cum ar fi:
• adeverințe de salariu,
• adeverințe de vechime,
• adeverințe pentru credite bancare,
• adeverințe pentru medic de familie etc.

Audit activitate administrare personal

- Realizăm o analiză a situației actuale a personalului dumneavoastră, identificăm punctele forte și punctele slabe, propunem soluții de îmbunătățire și optimizare a proceselor și procedurilor legate de administrarea personalului.

Consultanță legislație Codul Muncii

- Vă oferim informații și sfaturi privind aplicarea corectă a legislației muncii în relațiile dintre angajator și angajați, vă ținem la curent cu modificările legislative și vă asistăm în cazul unor eventuale controale sau litigii.

Înregistrari în Registrul de Evidență a Salariatiilor – Revisal

- Ne ocupăm de înregistrarea tuturor modificărilor intervenite în contractele individuale de muncă (angajare, modificare, suspendare, încetare etc.) în Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL), folosind un software pentru resurse umane performant și securizat.

Întocmire documente pentru modificarea / suspendarea / încetarea contractului individual de muncă

- Realizăm actele adiționale, deciziile sau alte documente necesare pentru modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă al angajaților dumneavoastră, în funcție de situațiile apărute (concediu medical, concediu fără plată, concediu parental, demisie, pensionare etc.).

Întocmire note lichidare

- Elaborăm notele de lichidare pentru angajații care își încetează raporturile de muncă cu dumneavoastră, calculându-le drepturile salariale și celelalte drepturi bănești cuvenite la data încetării contractului individual de muncă.

Indemnizație creștere și îngrijire copil până la 2 ani

- Întocmim și depunem documentația necesară pentru obținerea indemnizației pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani (sau 3 ani în cazul copilului cu handicap) pentru angajații dumneavoastră care beneficiază de acest drept.

Indemnizație de șomaj

- Ne ocupăm de întocmirea și depunerea documentației necesare pentru obținerea indemnizației de șomaj pentru angajații dumneavoastră care își pierd locul de muncă din motive neimputabile lor (restructurare, faliment etc.).

Notificări evenimente viitoare legate de activitatea de personal

- Vă notificăm cu privire la evenimentele viitoare care pot avea impact asupra activității dumneavoastră de personal, cum ar fi: expirarea contractelor individuale de muncă, expirarea termenelor de preaviz, expirarea termenelor de transmitere a declarațiilor sau a altor documente obligatorii etc.

Managementul resurselor umane

Contab Secure Solutions vă oferă și servicii de management al resurselor umane (HR), care vizează dezvoltarea potențialului uman al firmei dumneavoastră.

Prin serviciile noastre de management al resurselor umane, veți beneficia de următoarele avantaje:

  • Creșterea performanței și a productivității angajaților dumneavoastră, prin implementarea unor sisteme eficiente de evaluare, recompensare și motivare a personalului.
  • Dezvoltarea competențelor și abilităților angajaților dumneavoastră, prin organizarea unor programe de formare și dezvoltare profesională adaptate nevoilor și obiectivelor organizaționale.
  • Îmbunătățirea mediului de lucru și relațiile dintre angajați, prin promovarea unei culturi organizaționale bazate pe valorile, viziunea și misiunea firmei.
  • Prevenirea și soluționarea eventualelor conflicte sau probleme apărute în cadrul echipei firmei dvs., prin aplicarea unor metode adecvate de mediere, negociere și arbitraj.

Cum funcționează colaborarea cu noi?

Simplu! Ne dorim o colaborare sinceră cu fiecare client. Stabilim și implementăm soluții împreună, pentru firma dumneavoastră.

Avem în portofoliu firme cu diverse domenii de activitate, dispunând de flexibilitate în strategiile de lucru utilizate în relația cu firma dumneavoastră.

Contactați-ne pentru a discuta mai multe detalii și pentru a da startul colaborării noastre.

Vă sunăm noi

Vreți detaliile și oferte personalizate de preț? Este foarte simplu!

Introduceți numărul de telefon mai jos și vă contactăm noi în cel mai scurt timp.