Contab Secure Solutions | Servicii de contabilitate financiara

Infiintare Firma SRL

Înființează-ți firma rapid și ușor cu serviciile noastre complete de infiintare firma, gazduire sediu social si servicii contabilitate.
Peste 180+ clienți mulțumiți
5/5

Servicii de infiintare firma oferite de noi

Înființare firma SRL - SRL-D

Îți înființăm firma și redactăm următoarele acte: cerere de înregistrare, declarație pe propria răspundere, act constitutiv, dovada sediului social, dovada depunerii capitalului social și copii după actele de identitate ale asociaților și administratorilor. Îți înregistrăm firma la Registrul Comerțului în cel mai scurt timp.

Înființare firma PFA

Îți oferim servicii de înființare PFA. Aceasta este o formă simplă și flexibilă de a desfășura o activitate economică independentă. Îți înființăm PFA-ul și te îndrumăm pentru dovada pregătirii profesionale pentru codurile CAEN alese. Noi îți completăm și îți depunem aceste acte la Registrul Comerțului.

Înființare Intreprindere individuala (II)

Îți înființăm II-ul, care este o formă de întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică. Facem dovada sediului profesional și îți alegem cele mai potrivite coduri CAEN pentru activitatea ta, obținându-ți autorizațiile necesare.

Înființare Intreprindere familiala (IF)

O intreprindere familială (IF) este o formă de întreprindere economică fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii. Îți înființăm IF-ul, cu actele necesare: cerere de înregistrare, acord de constituire, copii după actele de identitate ale membrilor și dovada sediului profesional. Noi îți redactăm acordul de constituire și îți stabilim patrimoniul de afectațiune al IF.

Operațiuni diverse

Modificare firma

Dacă vrei să modifici anumite date sau aspecte legate de firma ta, cum ar fi denumirea, sediul social, obiectul de activitate, capitalul social sau structura asociaților sau administratorilor, noi îți depunem la Registrul Comerțului un dosar cu actele corespunzătoare modificării dorite. Noi îți pregătim acest dosar și îl depunem în termenul legal.

Inchidere / desfiintare firma

Îți închidem sau desființăm firma, parcurgând două etape: dizolvarea și lichidarea patrimoniului societății și radierea din evidența Registrului Comerțului. Pentru fiecare etapă, depunem un dosar cu hotărârea asociaților, bilanțul de lichidare, certificatul fiscal și certificatul de înregistrare. Noi te îndrumăm în acest proces și îți preluăm sarcina administrativă.

Gazduire sediu social

Îți găzduim sediul social în București - Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 și marile orașe ale României. Îți oferim o adresă legală pentru firma ta, fără a fi nevoie de acordul vecinilor sau al asociației de proprietari. De asemenea, îți trimitem notificările primite la sediu și îți oferim consultanță legală în privința găzduirii sediului social.

Infiintare SRL - Infiintare firma - Acte necesare, documente, nume firma

Dacă vrei să îți deschizi o afacere în România, trebuie să știi care sunt documentele necesare, pașii de urmat și tipurile de firme pe care le poți înființa. Îți vom prezenta tot ce trebuie să știi despre înființarea unei firme în România, de la alegerea numelui firmei până la modalitatea de impozitare a SRL-ului.

Documente necesare pentru înființarea unei firme

Documentele necesare pentru înființarea unei firme variază în funcție de forma juridică aleasă. În general, documentele necesare sunt:

 • Cerere de înregistrare la registrul comerțului
 • Act constitutiv al firmei
 • Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru exercitarea profesiei sau activității
 • Documente pentru domiciliul social al firmei
 • Dovezi privind plata taxelor și impozitelor
 • Specimen de semnătură al reprezentantului legal al firmei

Cum alegi numele firmei. De ce numele firmei e important

Numele firmei este primul lucru pe care îl observă clienții, partenerii și autoritățile atunci când intră în contact cu afacerea ta. De aceea, este foarte important să alegi un nume care să reflecte domeniul de activitate, valorile și viziunea firmei tale. Un nume bun de firmă trebuie să fie:

 • Scurt și ușor de reținut. Evită numele prea lungi, complicate sau greu de pronunțat.
 • Original și diferit de cele ale concurenței. Verifică dacă există deja alte firme cu nume similare sau identice în Registrul Comerțului sau pe internet.
 • Relevant și asociat cu produsele sau serviciile pe care le oferi. Folosește cuvinte care să descrie domeniul tău de activitate sau avantajul competitiv al firmei tale.
 • Atractiv și profesionist. Alege un nume care să inspire încredere, respect și interes din partea publicului țintă și a partenerilor ulteriori.

Dacă ai nevoie de inspirație pentru a găsi un nume potrivit pentru firma ta, poți folosi un generator de nume firmă care îți va oferi mai multe variante pe baza introducerii câtorva cuvinte legate de activitatea ta.

Rezervarea numelui firmei

După ce ai ales numele firmei, trebuie să îl rezervi la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Acest pas este obligatoriu pentru a evita ca altcineva să îți folosească numele dorit.

Pentru a rezerva numele firmei, trebuie să completezi o [cerere de rezervare denumire] și să o depui la registrul comerțului din județul unde îți vei stabili sediul social al firmei.

Taxa pentru rezervarea denumirii se plătește la casieria registrului comerțului sau prin mandat poștal. Rezervarea denumirii este valabilă pentru o perioadă de 3 luni, timp în care trebuie să depui actele necesare pentru înființarea firmei.

Tipuri de firme ce pot fi înființate în România – descriere scurtă a fiecărei forme juridice

În România, există mai multe tipuri de firme pe care le poți înființa, în funcție de forma juridică, numărul de asociați, capitalul social și regimul fiscal. Cele mai comune tipuri de firme sunt:

SRL (societate cu răspundere limitată)

Este cea mai populară formă de firmă în România, deoarece oferă o protecție juridică asociaților, care nu răspund personal pentru datoriile firmei.

Un SRL poate fi înființat de una sau mai multe persoane fizice sau juridice, cu un capital social minim de 200 lei.

Firma SRL poate avea un obiect de activitate principal și mai multe obiecte de activitate secundare, care trebuie să fie înscrise în actul constitutiv al firmei.

Un SRL se poate impozita pe profit sau pe venitul microîntreprinderilor, în funcție de cifra de afaceri și numărul de angajați.

SRL-D (societate cu răspundere limitată-debutant)

Este o formă specială de SRL, destinată persoanelor fizice care nu au mai avut calitatea de asociat sau administrator într-o altă firmă.

Un SRL-D beneficiază de unele facilități fiscale și administrative, cum ar fi scutirea de la plata taxei de înregistrare la registrul comerțului, scutirea de la plata impozitului pe profit pentru primii 3 ani de activitate și posibilitatea de a accesa fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea afacerii.

Condițiile pentru înființarea unui SRL-D sunt similare cu cele pentru un SRL, cu excepția capitalului social, care trebuie să fie de minim 10 lei.

PFA (persoană fizică autorizată)

Este o formă simplă și flexibilă de firmă, care permite persoanelor fizice să desfășoare o activitate independentă, fără a fi nevoie să constituie o societate comercială.

Un PFA poate fi înființat de orice persoană fizică care are capacitatea deplină de exercițiu și care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru profesia sau activitatea pe care o desfășoară.

Un astfel de PFA trebuie să aibă un singur cod CAEN (clasificarea activităților din economia națională), care să corespundă domeniului său de activitate. Un PFA se poate impozita pe venitul realizat sau pe norma de venit, în funcție de codul CAEN și zona geografică.

II (întreprindere individuală)

Este o formă intermediară între PFA și SRL, care permite persoanelor fizice să desfășoare o activitate economică în mod organizat și continuu, fără a constitui o persoană juridică.

Un II poate fi înființat de orice persoană fizică care are capacitatea deplină de exercițiu și care îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege pentru profesia pe care o desfășoară.

Un II poate avea mai multe coduri CAEN, dar nu poate avea angajați. Acesta se poate impozita pe venitul realizat sau pe norma de venit, în funcție de codurile CAEN și zona geografică.

IF (întreprindere familială)

Este o formă specifică de II, care permite membrilor unei familii să desfășoare împreună o activitate economică, fără a constitui o persoană juridică.

Un IF poate fi înființat de orice persoană fizică care are capacitatea deplină de exercițiu și care îndeplinește condițiile prevăzute de legislație pentru activitatea pe care o desfășoară.

Un IF poate avea mai multe coduri CAEN, dar nu poate avea angajați. Întreprinderea familială se poate impozita pe venitul realizat sau pe norma de venit, în funcție de codurile CAEN și zona geografică.

Pentru a înființa un IF, trebuie să completezi o [cerere de înregistrare] și să o depui la registrul comerțului din județul unde îți vei stabili sediul social al întreprinderii.

Taxa pentru înregistrarea unui IF se plătește la casieria registrului comerțului sau prin mandat poștal. În cererea de înregistrare, trebuie să precizezi numele întreprinderii, datele personale ale membrilor familiei care participă la activitatea economică, codurile CAEN ale activităților desfășurate și domiciliul social al întreprinderii.

Comparatie PFA vs SRL

Dacă vrei să îți deschizi o firmă în România, probabil te întrebi care este cea mai potrivită formă juridică pentru afacerea ta: PFA sau SRL? Pentru a te ajuta să iei o decizie informată, îți prezentăm mai jos avantajele și dezavantajele fiecărei forme de firmă:

Tabel comparativ PFA vs SRL

SRL

✅ Avantaje SRL

❌ Dezavantaje SRL

– Răspundere limitată a asociaților și administratorilor

– Contabilitate mai complexă care oferă flexibilitate, obligatoriu cu un contabil autorizat

– Posibilitatea de a alege mai multe coduri CAEN pentru activități diverse

– Oportunitatea de a participa la licitații și proiecte cu fonduri nerambursabile

– Impozit pe venit redus (1-3%) pentru microîntreprinderi cu venituri sub 100.000 euro/an

– Costuri mai mari de înființare și administrare

– Capital social minim de 200 lei la înființare

– Posibilitatea de a scoate bani din firmă doar prin repartizarea de dividende, impozitate cu 5%

PFA

✅ Avantaje PFA

❌ Dezavantaje PFA

– Costuri reduse de înființare și administrare

– Contabilitate mai simplă

– Acces la veniturile realizate oricând, fără repartizarea de dividende

– Contribuții sociale opționale pentru pensie, în funcție de venit

Răspundere nelimitată cu întreg patrimoniul personal pentru datorii și obligații (casă, imobile, mașini etc.)

– Necesitatea de a dovedi pregătirea profesională în domeniul de activitate ales

– Limitarea codurilor CAEN la activități compatibile cu pregătirea profesională

– Imposibilitatea de a angaja persoane pentru activitatea autorizată, doar personal auxiliar

– Dificultate în accesarea unor finanțări sau fonduri europene

După cum poți observa, nu există o formă de firmă ideală pentru toate tipurile de afaceri.

Alegerea între PFA și SRL depinde de mai mulți factori, cum ar fi: natura activității economice, gradul de risc, nivelul veniturilor, numărul de parteneri, planurile de dezvoltare etc.

De aceea, îți recomandăm să ne contactezi pentru a te ajuta și a-ți oferi un sfat personalizat în funcție de situația ta specifică.

Actul Constitutiv al unei firme

Actul constitutiv al unei firme este documentul care stabilește regulile de funcționare și organizare a firmei, precum și drepturile și obligațiile asociaților. Actul constitutiv al unei firme trebuie să conțină următoarele elemente:

 • Denumirea, forma juridică și sediul social al firmei
 • Informațiile personale ale asociațiilor, dacă sunt persoane juridice: cetățenia, numărul de înregistrare la Registrul Comertului sau codul unic de identificare, sediul și numele. Dacă sunt persoane fizice: codul numeric personal, numele, prenumele, naționalitatea, domiciliul și data nașterii;
 • Obiectul de activitate principal și secundar al firmei
 • Numele, prenumele, domiciliul și cota de participare la capitalul social al fiecărui asociat
 • Valoarea și structura capitalului social, precum și modul de vărsare a acestuia cu mențiunea aportului fiecărui asociat în bani sau în bunuri și modul de evaluare;
 • Durata de funcționare a firmei
 • Modul de administrare și reprezentare a firmei
 • Modul de repartizare a profitului și de suportare a pierderilor
 • Capitalul social al societății comerciale cu mențiunea aportului fiecărui asociat în bani sau în bunuri și modul de evaluare;
 • Valoarea părților sociale pentru fiecare fondator și modul de repartizare în funcție de contribuția la capitalul social;
 • Auditorii financiari sau numele cenzorilor;
 • Participarea asociațiilor la profit și pierderi;
 • Informațiile personale și obligațiile administratorului/rilor firmei;
 • Sedii secundare (agenții, reprezentanțe sau sucursale) sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară dacă se prevede o astfel de înființare;
 • Modul de dizolvare și lichidare a firmei

Actul constitutiv al unei firme trebuie să fie autentificat de un notar public și înregistrat la Registrul Comerțului. Actul constitutiv poate fi modificat ulterior, cu acordul asociaților, în cazul producerii unor schimbări în structura sau activitatea firmei.

Documente pentru domiciliul social al unei firme

Domiciliul social al unei firme este locul unde se află sediul principal al acesteia, unde se desfășoară activitatea de conducere și administrare a firmei. Domiciliul social al unei firme trebuie să fie înscris în actul constitutiv al acesteia și înregistrat la registrul comerțului.

Acesta este diferit de punctul de lucru, care este locul unde se desfășoară efectiv activitatea economică a firmei.

Pentru a stabili domiciliul social al unei firme, trebuie să ai următoarele documente:

 • Contract de închiriere sau comodat pentru spațiul unde îți vei stabili domiciliul social, dacă nu ești proprietar
 • Certificat de atestare fiscală eliberat de primăria localității unde se află spațiul respectiv, care să ateste că nu există datorii la bugetul local
 • Certificat de urbanism eliberat de primăria localității unde se află spațiul respectiv, care să ateste că spațiul respectiv poate fi folosit pentru activitatea economică pe care o desfășori
 • Declarație pe propria răspundere a proprietarului sau administratorului spațiului, prin care își exprimă acordul pentru stabilirea domiciliului social al firmei la adresa respectivă
 • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al firmei, prin care își asumă răspunderea pentru veridicitatea datelor din actele depuse
 • Cerere tip pentru înregistrarea modificării sediului social
 • Act constitutiv actualizat cu noul sediu social
 • Dovada plății taxelor legale pentru modificarea sediului social

Care este modalitatea de impozitare a SRL-ului?

Modalitatea de impozitare a SRL-ului depinde de cifra de afaceri și numărul de angajați ai firmei. Există două modalități principale de impozitare a SRL-ului:

 • Impozitarea pe profit. Se aplică firmelor care au o cifră de afaceri mai mare de 500.000 euro sau care nu îndeplinesc cumulativ alte condiții prevăzute de lege, cum ar fi numărul de angajați, tipul de activitate sau capitalul social. Impozitul pe profit este de 16% din profitul contabil realizat într-un an fiscal.
 • Impozitarea pe venitul microîntreprinderilor. Se aplică firmelor care au o cifră de afaceri mai mică sau egală cu 500.000 euro și care îndeplinesc cumulativ toate condițiile prevăzute de lege. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor este calculat în funcție de cifra de afaceri și numărul de angajați.

Firmele care optează pentru impozitarea pe venitul microîntreprinderilor nu mai plătesc impozit pe salarii, ci doar contribuții sociale. De asemenea, firmele care optează pentru impozitarea pe venitul microîntreprinderilor nu pot deduce cheltuielile cu sponsorizarea, mecenatul sau bursele private.

Sper că acest articol ți-a fost util și că ai învățat cum să înființezi o firmă în România, ce tipuri de firme există, ce documente sunt necesare și cum să alegi un nume potrivit pentru afacerea ta.

Dacă vrei să îți simplifici și mai mult procesul de înființare a firmei, te invităm să apelezi la serviciul nostru de înființare firma.

Noi ne ocupăm de toate formalitățile și actele necesare, iar tu te poți concentra pe dezvoltarea afacerii tale. Deschide-ți o firmă rapid, ușor și sigur.

Înființează-ți firma acum! Vă rugăm să ne contactați telefonic la 0723 514 125 sau office@contabss.ro.

Intrebari frecvente

Ce înseamnă înființarea unei firme?

Înființarea unei firme înseamnă crearea unei entități juridice distincte de persoana fizică a fondatorului sau fondatorilor, care are dreptul să desfășoare o activitate economică în scopul obținerii de profit. Înființarea unei firme presupune îndeplinirea unor condiții legale, fiscale și administrative, precum și plata unor taxe și impozite.

De ce să îți înființezi o firmă?

Înființarea unei firme îți oferă mai multe avantaje, cum ar fi:

 • Posibilitatea de a-ți dezvolta propria afacere, în funcție de pasiunile, abilitățile și oportunitățile tale
 • Posibilitatea de a beneficia de o protecție juridică, în cazul în care alegi o formă de firmă care limitează răspunderea asociaților
 • Posibilitatea de a accesa diverse surse de finanțare, cum ar fi credite bancare, fonduri europene, investitori privați etc.
 • Posibilitatea de a angaja personal calificat și motivat, care să contribuie la creșterea performanței firmei
 • Posibilitatea de a te bucura de recunoaștere și prestigiu pe piața pe care activezi

Cum îți rezervi numele firmei?

Numele firmei este primul lucru pe care îl observă clienții, partenerii și autoritățile atunci când intră în contact cu afacerea ta.

De aceea, este foarte important să îți rezervi numele firmei la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), pentru a evita ca altcineva să îți folosească numele dorit.

Pentru a îți rezerva numele firmei, trebuie să completezi o cerere de rezervare denumire și să o depui la registrul comerțului din județul unde îți vei stabili sediul social al firmei. Taxa pentru rezervarea denumirii se plătește la casieria registrului comerțului sau prin mandat poștal.

Rezervarea denumirii este valabilă pentru o perioadă de 3 luni, timp în care trebuie să depui actele necesare pentru înființarea firmei. Dacă vrei să economisești timp și bani, poți rezerva numele firmei online, prin intermediul portalului www.onrc.ro. Pentru aceasta, trebuie să ai un certificat digital calificat și să plătești taxa online prin card bancar.

Condiții pentru numele firmei

 • să fie scris cu caractere latine și să nu conțină simboluri sau cifre care nu au corespondent în limba română;
 • să nu inducă în eroare asupra naturii, obiectului sau scopului activității firmei;
 • să nu fie identic sau similar cu numele altor firme înregistrate sau rezervate în registrul comerțului;
 • să nu fie identic sau similar cu numele unor instituții publice, organizații internaționale, mărci înregistrate sau alte denumiri protejate prin lege.