Contab Secure Solutions | Servicii de contabilitate financiara

Ghid complet pentru TVA deductibil: Ce este, cum funcționează și cum să-l aplicați corect

Ghid complet pentru TVA deductibil: Ce este, cum functioneaza si cum sa-l aplicati corect

Sfaturi de contabilitate

3 august, 2023

TVA deductibil înseamnă suma de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pe care o afacere o poate deduce sau scădea din TVA-ul colectat în cadrul activității sale. Această sumă poate fi recuperată de către companie prin intermediul contabilitatii fiscale.

Deducerea TVA este importantă pentru afaceri din mai multe motive.

 • În primul rând, aceasta permite reducerea costurilor și creșterea profitului net al companiei.
 • Prin deducerea TVA-ului, firma poate recupera suma plătită în plus ca TVA pe bunuri și servicii achiziționate pentru desfășurarea activității.
 • Cunoașterea și aplicarea corectă a regulilor privind TVA-ul deductibil este esențială pentru a evita erorile și penalitățile fiscale.
 • De asemenea, TVA-ul deductibil are un impact direct asupra fluxului de numerar al unei afaceri. Prin deducerea TVA-ului plâtit la achizițiile efectuate, suma disponibilizată poate fi reinvestitã în dezvoltarea afacerii sau utilizată în alte scopuri importante.

O contabilitate fiscală precisă și corect efectuată, asa cum puteti gasi la Contab Secure Solutions, asigură conformitatea cu legislația fiscal-contabilă, prevenind astfel eventualele sancțiuni sau litigii cu autoritățile fiscale.

Pentru a beneficia de deducerea TVA-ului, este necesar ca o afacere să aibă evidența contabilă în regulă și să respecte cerințele legale privind facturarea și documentarea corespunzătoare a achizițiilor și vânzărilor.

Prin deducerea corectă a TVA-ului plătit la achiziții, o companie poate reduce costurile, crește profitul net și evita eventualele sancțiuni fiscale.

Este important ca o firma să fie bine informatã despre regulile specifice privind TVA-ul deductibil, pentru a beneficia de toate avantajele fiscale pe care le oferã.

Cum funcționează sistemul de TVA deductibil în România

Taxe TVASistemul de TVA deductibil în România funcționează în conformitate cu legislația fiscală specifică, care stabilește reguli și proceduri pentru deducerea TVA-ului plătit pe achizițiile efectuate în cadrul activității economice.

Iată o detaliere a fiecărui aspect:

 1. Reglementări fiscale privind TVA-ul deductibil: Conform Codului Fiscal din România, companiile pot deduce TVA-ul plătit la achizițiile de bunuri și servicii efectuate în scopul desfășurării activității economice. TVA-ul deductibil poate fi scăzut din TVA-ul colectat prin vânzări, astfel încât să se plătească doar diferența către stat.
 2. Proceduri de înregistrare a TVA-ului deductibil: Pentru a beneficia de deducerea TVA-ului, o afacere trebuie să fie înregistrată în sistemul de TVA și să obțină un cod de TVA. Apoi, în cadrul contabilității fiscale, compania trebuie să evidențieze distinct TVA-ul plătit la achiziții și TVA-ul colectat din vânzări în documentele contabile.

Limitări și excepții referitoare la TVA-ul deductibil:

Există anumite limitări impuse de legislația fiscală privind deducerea TVA-ului. De exemplu,

 • Pentru bunurile și serviciile utilizate în scopuri necomerciale sau pentru achizițiile care nu sunt justificate în raport cu activitatea economică, deducerea TVA-ului poate fi limitată sau refuzată.
 • Anumite categorii de bunuri și servicii scutite de la plata TVA-ului, iar pentru acestea, deducerea TVA-ului nu este posibilă.

Este important ca afacerile să respecte aceste reglementări și să îndeplinească condițiile legale pentru a putea beneficia de deducerea TVA-ului. O contabilitate precisă și corect efectuată, în conformitate cu legislația fiscală, este esențială pentru a evita erori și penalități fiscale.

Sistemul de TVA deductibil în România funcționează prin permiterea afacerilor să deducă TVA-ul plătit la achiziții din TVA-ul colectat din vânzări.

Acest mecanism are ca scop reducerea costurilor și creșterea profitului net al companiilor, cu condiția să fie respectate reglementările fiscale și să se evidențieze corect TVA-ul în documentele contabile.

TVA colectată și TVA deductibilă

TVA colectată reprezintă suma totală a taxei pe valoarea adăugată pe care o companie o colectează de la clienți. Această colectare are loc prin intermediul facturilor emise pentru bunurile și serviciile vândute.

TVA deductibilă se referă la taxa pe valoare adăugată pe care compania o plătește pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare pentru buna desfășurare a afacerii. Această sumă poate fi dedusă din TVA-ul colectat și, ulterior, plătită statului, astfel încât diferența să fie achitată către bugetul de stat.

Ce tipuri de cheltuieli pot fi considerate TVA deductibil

TVA deductibil - Impartirea bunurilor si serviciilor dupa deductibilitate

 1. Achizițiile de bunuri pentru revânzare: TVA-ul plătit la cumpărarea de bunuri pe care afacerea le va revinde poate fi considerat TVA deductibil. Acestea pot fi, de exemplu, produse comerciale pe care compania le achiziționează pentru a le vinde mai departe clienților săi.
 2. Achizițiile de servicii: TVA-ul plătit pentru diverse servicii necesare în desfășurarea activității economice poate fi, de asemenea, dedus. Aceste servicii pot varia de la consultanță și servicii de contabilitate până la reparații și întreținere a echipamentelor.
 3. Achizițiile de bunuri de capital: TVA-ul plătit la cumpărarea de bunuri de capital, cum ar fi echipamente, mașini sau mobilier, poate fi dedus pe parcursul perioadei de amortizare a acestora.
 4. Cheltuielile cu utilitățile: TVA-ul aferent facturilor de utilități (electricitate, apă, gaze etc.) utilizate în scopul activității economice poate fi considerat TVA deductibil.
 5. Cheltuielile cu transportul: TVA-ul plătit pentru serviciile de transport utilizate în legătură cu activitatea comercială, fie că este vorba despre transportul mărfurilor sau deplasarea angajaților, poate fi dedus.

Furnizori autorizați pentru deducerea TVA-ului, facturi și bonuri fiscale eligibile:

Pentru ca o firma să poată deduce TVA-ul plătit, este important ca furnizorii să fie înregistrați în sistemul de TVA și să emită facturi sau bonuri fiscale conforme cu legislația în vigoare.

Facturile sau bonurile fiscale trebuie să conțină informații specifice, cum ar fi numele și codul fiscal al furnizorului și al beneficiarului, descrierea detaliată a bunurilor sau serviciilor achiziționate, suma totală și suma TVA.

Bunuri și servicii scutite care nu pot fi considerate TVA deductibil

Există anumite bunuri și servicii care sunt scutite de la plata TVA-ului și, prin urmare, nu pot fi considerate TVA deductibil. Exemple de astfel de bunuri și servicii includ:

 1. Bunurile și serviciile destinate exclusiv utilizării personale sau pentru alte scopuri necomerciale.
 2. Serviciile medicale și asistența medicală.
 3. Educația și formarea profesională, cu anumite excepții.
 4. Operațiunile legate de asigurări și operațiunile financiare.

Este important ca o afacere să cunoască aceste excepții și să identifice corect situațiile în care TVA-ul nu poate fi dedus pentru a evita eventuale probleme fiscale. De asemenea, trebuie să fie atenți la documentarea corespunzătoare a cheltuielilor și să se asigure că furnizorii și facturile sunt conforme cu cerințele legale pentru a beneficia de deducerea TVA-ului.

Cum să evidențiezi corect TVA-ul dedus în documentele contabile

Documente contabile - TVA deductibil Pentru a evidenția corect TVA-ul dedus în documentele contabile, următoarele aspecte sunt esențiale:

 1. Jurnalul de vânzări și cumpărări: În jurnalul de vânzări, înregistrați toate tranzacțiile de vânzare în care colectați TVA de la clienți. Asigurați-vă că detaliați corect suma TVA colectată pentru fiecare tranzacție și că specificați numărul și data facturii emise. Pe de altă parte, în jurnalul de cumpărări, înregistrați achizițiile pe care le faceți și TVA-ul plătit furnizorilor. Evidențiați fiecare tranzacție de achiziție cu suma TVA plătită și numărul și data facturii primite.
 2. Declarația de taxa pe valoarea adăugată (TVA): Declarația de TVA trebuie completată în mod corespunzător pentru a reflecta corect TVA-ul colectat și TVA-ul dedus în perioada de raportare. Asigurați-vă că însumați toate TVA-urile colectate din vânzări și deduse din achiziții și corectați orice eroare înainte de depunerea declarației la autoritățile fiscale.
 3. Raportarea corectă către autoritățile fiscale: Asigurați-vă că raportați corect și la timp toate informațiile privind TVA-ul colectat și dedus către autoritățile fiscale. Respectați termenele limită pentru depunerea declarațiilor și furnizați toate detaliile cerute în mod corect.

Sfaturi practice pentru a gestiona corect TVA-ul în documentele contabile

 • Păstrați evidența tuturor facturilor de vânzare și cumpărare și asigurați-vă că acestea sunt complete și conforme cu cerințele legale.
 • Înregistrați fiecare tranzacție în jurnalele de vânzări și cumpărări, precum și în conturile corespunzătoare din contabilitate.
 • Monitorizați constant orice modificări sau ajustări ale TVA-ului pentru a avea întotdeauna cifre corecte.
 • Utilizați software de contabilitate sau sisteme integrate care facilitează înregistrarea și calculul automat al TVA-ului colectat și dedus, minimizând astfel riscul de erori umane.
 • Colaborați cu un consultant fiscal sau un contabil specializat în TVA pentru a vă asigura că înțelegeți toate aspectele legale și pentru a evita eventualele probleme fiscale.

Prin urmare, păstrând evidența precisă și corectă a TVA-ului în documentele contabile, vă veți asigura că sunteți în conformitate cu legislația fiscală și că puteți beneficia de deducerea corectă a TVA-ului, evitând astfel posibile sancțiuni sau probleme cu autoritățile fiscale.

Cum să aplici corect regulile privind deducerea TVA-ului în activitatea ta comercială

1. Evidența documentelor justificative: Primul pas esențial pentru aplicarea corectă a regulilor privind deducerea TVA-ului este să păstrați și să gestionați în mod corespunzător toate documentele justificative legate de tranzacțiile de vânzare și cumpărare.

Asigurați-vă că aveți înregistrate toate facturile de vânzare emise către clienți și toate facturile de cumpărare primite de la furnizori. Aceste documente trebuie să conțină toate informațiile relevante, cum ar fi datele de identificare ale companiei, numărul de înregistrare în scopuri de TVA, descrierea detaliată a bunurilor sau serviciilor, suma totală și suma TVA.

Evidența documentelor justificative este crucială pentru a susține deducerea TVA-ului în fața autorităților fiscale și pentru a evita probleme fiscale ulterioare.

2. Consultanța fiscală specializată: În domeniul fiscal, legislația este complexă și poate suferi modificări frecvente. De aceea, este recomandabil să colaborați cu un consultant fiscal specializat sau cu un contabil care are expertiză în TVA și legislația fiscală.

Acest profesionist vă poate oferi informații actualizate despre regulile specifice privind deducerea TVA-ului și vă poate ajuta să înțelegeți în detaliu cerințele fiscale.

Consultanța fiscală vă poate ajuta să aplicați corect regulile de deducere a TVA-ului în activitatea dumneavoastră comercială, precum și să identificați eventualele riscuri fiscale și să le gestionați corespunzător.

3. Ajustările necesare la sfârșitul perioadei fiscale: La sfârșitul fiecărei perioade fiscale, fie că este trimestru sau an fiscal, trebuie să efectuați ajustări corecte pentru a reflecta în mod precis situația TVA-ului colectat și dedus.

Acest pas este esențial pentru a asigura exactitatea în declarația de TVA pe care o veți depune la autoritățile fiscale.

În timpul ajustărilor, puteți include, de exemplu, corecții pentru facturi de vânzare sau cumpărare care nu au fost înregistrate corect, TVA-ul plătit pentru bunuri sau servicii utilizate în scopuri personale sau necomerciale și alte ajustări legate de tranzacțiile contabile. Asigurați-vă că toate ajustările sunt bine documentate și justificate.

Aplicarea corectă a regulilor privind deducerea TVA-ului în activitatea comercială necesită o abordare atentă și precisă. Păstrarea evidenței documentelor justificative, colaborarea cu consultanța fiscală specializată și efectuarea ajustărilor corecte la sfârșitul perioadei fiscale sunt pași esențiali pentru a beneficia de avantajele fiscale pe care le oferă deducerea TVA-ului și pentru a evita problemele cu autoritățile fiscale.

Concluzie – Beneficiile TVA-ului deductibil și importanța respectării regulilor fiscale

 • Unul dintre principalele beneficii ale TVA-ului deductibil este reducerea costurilor și creșterea profitului net al companiei.
 • Prin recuperarea TVA-ului plătit la achiziții, afacerea poate economisi resurse financiare și le poate reinvesti în dezvoltarea activității sau în alte scopuri importante.
 • Deducerea TVA-ului contribuie la îmbunătățirea eficienței financiare a companiei și la consolidarea competitivității sale pe piață.

Un alt aspect crucial este evitarea erorilor și penalităților fiscale prin cunoașterea și respectarea regulilor privind TVA-ul deductibil. O contabilitate fiscală precisă și corect efectuată asigură conformitatea cu legislația fiscal-contabilă și previne eventualele sancțiuni sau litigii cu autoritățile fiscale. Acest lucru conferă siguranță și stabilitate afacerii, protejându-i reputația și imaginea în piață.

De asemenea, TVA-ul deductibil are un impact direct asupra fluxului de numerar al unei afaceri. Prin deducerea TVA-ului plătit la achiziții, suma disponibilizată poate fi utilizată în mod eficient pentru extinderea și dezvoltarea activității sau pentru alte investiții necesare. Această flexibilitate financiară consolidează poziția companiei pe piață și deschide noi oportunități de creștere și succes pe termen lung.

Consultanța fiscală specializată, va poate oferi ghidare și expertiză, asigurându-va că afacerea este în conformitate cu legislația fiscală și că beneficiati în mod corespunzător de deducerea TVA-ului, putând crește eficiența financiară și consolida poziția pe piață.

Asigurarea unei contabilități precise și respectarea cerințelor fiscale contribuie la succesul pe termen lung al afacerii și la construirea unei reputații solide în mediul de afaceri.

Firma noastra de contabilitate vă poate ajuta cu contabilitatea fiscală, de la evidenta TVA-ul deductibil până la pregătirea declarațiilor fiscale și toate procedurile legale pentru obținerea unui profit impozabil și pentru respectarea reglementărilor și condițiilor legale.

Ne puteți contacta telefonic, pe e-mail sau pe formularul de contact.

Vă sunăm noi

Vreți detaliile și oferte personalizate de preț? Este foarte simplu!

Introduceți numărul de telefon mai jos și vă contactăm noi în cel mai scurt timp.