Contab Secure Solutions | Servicii de contabilitate financiara

Actul constitutiv al unui SRL: ce conține și cum se realizează

Actul constitutiv al unui SRL - ce conține și cum se realizeaza

Dacă vrei să îți deschizi propria afacere, una dintre opțiunile pe care le ai este să înființezi o societate cu răspundere limitată (SRL).

Aceasta este o formă de organizare juridică foarte populară și avantajoasă, deoarece îți oferă protecție în caz de insolvență, flexibilitate în administrare și posibilitatea de a alege orice domeniu de activitate. În acest articol, îți vom prezenta tot ce trebuie să știi despre actul constitutiv al unui SRL, documentul esențial pentru infiintarea firmei și funcționarea acesteia.

Ce este actul constitutiv și care este rolul său în înființarea și funcționarea unui SRL

Actul constitutiv este documentul prin care se stabilesc regulile de bază pentru constituirea, organizarea și funcționarea unei societăți comerciale. El reprezintă contractul între asociații firmei, care își aduc aporturi la capitalul social și au drepturi și obligații față de angajati, ceilalti asociati dar si fata de autoritati.

Rolul actului constitutiv este de a defini identitatea firmei, obiectul de activitate, structura organizațională, drepturile și obligațiile asociaților și administratorilor, modul de luare a deciziilor, durata de existență, condițiile de dizolvare și lichidare etc.

Acesta are valoare juridică și poate fi modificat ulterior, prin hotărârea adunării generale a asociaților, dacă se schimbă anumite aspecte legate de firma sau dacă se dorește adaptarea la noile cerințe ale pieței sau ale legislației.

Pentru a redacta și depune actul constitutiv al unui SRL, trebuie să urmezi câțiva pași simpli, pe care îi vom detalia în continuare.

Conținutul actului constitutiv

Actul constitutiv al unui SRL trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente, conform Legii societăților comerciale nr. 31/1990:

 • Denumirea și forma juridică a societății (SRL)
 • Sediul social și, dacă este cazul, sediile secundare ale societății
 • Obiectul de activitate principal și secundar al societății, exprimat prin codurile CAEN corespunzătoare
 • Capitalul social, valoarea nominală și numărul părților sociale ale fiecărui asociat, modul de vărsare a aporturilor și cota de participare la beneficii și pierderi
 • Numele, prenumele, domiciliul și cetățenia asociaților și administratorilor
 • Durata de funcționare a societății, care poate fi determinată sau nedeterminată
 • Modul de organizare și funcționare a adunării generale a asociaților și a organelor de conducere și control ale societății
 • Modul de repartizare a beneficiului net și de constituire a rezervelor
 • Condițiile și procedura de cesiune a părților sociale între asociați sau către terți
 • Modalitățile de dizolvare și lichidare a societății

Elementele opționale

Pe lângă elementele obligatorii, actul constitutiv al unui SRL poate include și alte clauze opționale, care să reflecte specificul și nevoile afacerii. De exemplu, actul constitutiv poate conține:

 • Clauze privind restricțiile sau interdicțiile impuse asociaților sau administratorilor în ceea ce privește concurența sau conflictul de interese cu societatea
 • Clauze privind dreptul de preferință al asociaților în caz de cesiune a părților sociale
 • Clauze privind modalitatea de soluționare a eventualelor litigii între asociați sau între aceștia și societate
 • Clauze privind obligațiile suplimentare ale asociaților față de societate, cum ar fi furnizarea de garanții, servicii sau bunuri
 • Clauze privind avantajele acordate unor asociați sau administratori, cum ar fi remunerația, dividendele preferențiale sau drepturile speciale de vot

Pentru a redacta actul constitutiv al unui SRL, poți folosi serviciile noastre de înființare firmă și un consultant te va ajuta. Este important să te asiguri că actul constitutiv respectă prevederile legale în vigoare și că este adaptat la particularitățile afacerii tale.

Procedura de depunere a actului constitutiv

Formularele și documentele necesare

Pentru a depune actul constitutiv la Registrul Comerțului, trebuie să completezi și să prezinți următoarele formulare și documente:

 • Cererea de înregistrare (formular tip ONRC)
 • Anexă privind înregistrarea fiscală
 • Declaraţia tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare și desfășurare a activității pentru sediul social și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți
 • Dovada disponibilității și rezervării denumirii firmei
 • Actul constitutiv în original două exemplare originale semnate de toți asociații
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social
 • Copiile actelor de identitate ale asociaților și administratorilor
 • Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice
 • Dovezile privind plata tarifului legal

Toate documentele trebuie să fie însoțite de traduceri legalizate în limba română, dacă sunt redactate în altă limbă.

Tot potrivit Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, in cazul unei societati comerciale cu un asociat unic normele legislative in vigoare permit infiintarea firmei numai cu statut fara a mai fi obligat sa se redacteze un contract de societate. Aceste documente pot lua locul unui act constitutiv.

Actul constitutiv al unei societati comericiale se semnează de către administrator si asociații firmei. Documentul este autentificat de un avocat si depus in dosarul pentru inregistrarea societatii de catre Registrului Comertului.

– Termenul legal pentru depunerea cererii de înregistrare a unui SRL este de 15 zile lucrătoare de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator.

Asociatii isi vor folosi drepturile numai in folosul societatii si vor efectua cele mai importante operatiuni comerciale si juridice conform conditiilor prestabilite in actul constitutiv al intreprinderii.

Potrivit legislatiei, incalcarea precizarilor din acest document poate duce la excluderea unui asociat din societatea comerciala.

Concluzie

Actul constitutiv al unui SRL este documentul care stabilește regulile de bază pentru constituirea, organizarea și funcționarea firmei tale.

Acesta trebuie să cuprindă elementele obligatorii prevăzute de lege, dar și elementele opționale care să reflecte specificul și nevoile afacerii tale.

Dacă vrei să îți deschizi propria afacere sub forma unui SRL, îți recomandăm să apelezi la Contab Secure Solutions, oferim servicii complete și personalizate de înființarea firmei și de resurse umane, salarizare și administrare personal.

Cu Contab Secure Solutions, vei beneficia de experiența și profesionalismul unei echipe de consultanți și contabili care te vor ajuta să îți înființezi firma SRL în cel mai scurt timp și cu cele mai mici costuri.

Nu mai aștepta și contactează-ne acum pentru a începe colaborarea!